Stichting de Kunsterij

Waar een beperking geen belemmering is!

Klik HIER om terug te keren naar de standaard website

Doel van de stichting de Kunsterij

 

IMG 5719

 

De stichting heeft als doel vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt door eigen initiatief, meer verantwoordelijkheid te geven. Wij als stichting kiezen voor de eigen initiatiefmethode. Deze methode sluit aan bij de visie om mensen met een arbeidsafstand weer in kleine stappen verantwoordelijk te laten zijn voor de keuzes die zij maken.

 

Vrijwilligers met verschillende achtergronden komen bij ons binnen. Niet de kwetsbare persoon die de vrijwilligers met een rugzakje (bij onze stichting monitoren genoemd) op dat moment hebben, maar de mens zoals hij/zij is staat centraal. Het aangaan van sociale contacten en bevorderen van een dagstructuur zijn de eerste belangrijke stappen richting meer verantwoordelijkheid.

 

Anders dan bij professionele instellingen, vermengen zich verschillende doelgroepen (monitoren, deelnemers en stagiaires) en worden mensen niet aangesproken op hun beperking, maar wordt met hen gekeken naar wat ze graag willen doen/ wat ze kunnen of wat ze graag willen leren àhun talenten. De tijdsdruk die verschillende (arbeidsmatige) dagbestedingactiviteiten hun cliënten opleggen, kunnen sommige mensen niet aan. De Kunsterij kan dan een tijdelijke opstap zijn om daarnaar door te groeien.

 

Wij organiseren verschillende (laagdrempelige)activiteiten. Deze activiteiten zijn veelal op het creatieve vlak en betrekken buurtbewoners van onze standplaats (wijkcentrum ’t Bellefort in Eindhoven) bij het resocialisatieproces van onze monitoren. Doordat de activiteit bestaan uit het organiseren van activiteiten voor anderen, staat vanzelf centraal wat iemand kan betekenen voor een ander. Er wordt dus geredeneerd vanuit de eigen kracht van de mensen. Bovendien draagt het feit dat ze activiteiten voor anderen organiseren eraan bij dat het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid wordt versterkt.

 

De stichting is een plaats waar Monitoren zich kunnen ontwikkelen en via de eigen initiatiefmethode, met hun eigen talenten zelfverantwoording, zelfvertrouwen en eigenwaarde terug kunnen krijgen. Een plaats waar zij weer structuur in hun leven kunnen opbouwen en in hun eigen tempo zich kunnen ontwikkelen. Het is een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn, resocialiseren en (werkgerelateerd) hun leven weer kunnen oppakken, zonder dat zij aangesproken worden op hun beperkingen.

 

De stichting is een ontmoetingsplaats voor lotgenoten, maar ook voor buurtgenoten. Een plaats waar mensen hun hobby weer op kunnen pakken of sociale contacten op kunnen doen. Je kunt bij ons als deelnemer voor weinig geld (6,25 per dag inclusief lunch, koffie/thee, materiaal en begeleiding door onze Monitoren en/of stagiaires) verschillende creatieve activiteiten afnemen (bijvoorbeeld schilderen, houtbewerking, sieraden maken, mozaïeken, en nog veel meer…).