Stichting de Kunsterij

Waar een beperking geen belemmering is!

Klik HIER om terug te keren naar de standaard website

Wat is een monitor?

 

De definities:

 

IMG 5510

 

Aspirant Monitor: Iemand, die mee doet met de activiteiten in het leerproces tot Monitor.

 

Monitor: Vrijwilliger met een arbeids- of maatschappelijke afstand, die de activiteiten mede ondersteunt. Van de Monitor wordt initiatief verwacht om activiteiten/workshops te ondersteunen, en om actief mee te denken in het proces van de stichting. Dit proces gaat in overleg met elkaar en in samenwerking met de coaches.

 

Het ontwikkelingsproces van de Monitor

 

A: Met de (aspirant) Monitor wordt een intake gesprek gepland, waarbij een bestuurslid van de stichting aanwezig is.
Het bestuurslid doet de inschrijvingen en overlegt met de (aspirant) Monitor of hij/zij kan starten en welke dagdelen hij/zij ingepland wordt.
Aan de (aspirant) Monitor wordt een inschrijfformulier aangeboden.
 

B: Een coach loopt een of meerdere dagen mee met de kandidaten, die zich als (aspirant) Monitor hebben opgegeven. Wij bekijken de interesses en risico’s en evalueren dit met de (aspirant) Monitor. We geven advies tijdens het inwerken en hebben overleg met de (aspirant) Monitor.
 

C: De (aspirant) Monitor loopt mee met een andere Monitor. Eventuele kwaliteiten van de ander kunnen op deze manier geleerd worden aan de nieuwe Monitor. Er gaat een proeftijd in en in overleg met de (aspirant) Monitor worden enkele afspraken vastgelegd.
 

D: Aan het einde van de proeftijd is er een evaluatie met de (aspirant) Monitor (en eventueel met een deelnemer). Deze afspraak wordt vastgelegd in de agenda.
In het opbouwproces van inwerken en verantwoording nemen wordt er gekeken naar de functie als Monitor. Vervolgevaluaties worden in overleg met de (aspirant) Monitor gepland.
Vanuit de Monitor zelf worden initiatieven verwacht omtrent het werkgerelateerd proces en de planning.
 

E: Er wordt gekeken naar de ervaringen en de ontwikkeling van de Monitor. Samen kijken we hoe de stichting de Monitor hierin kan ondersteunen. Er worden afspraken gemaakt over de taken van de Monitor.
 

F: Aan de Monitoren wordt de mogelijkheid geboden om deskundigheids- en intervisie workshops te volgen. Bij deelname wordt een certificaat uitgereikt.
 

G: In de evaluatiegesprekken worden wederzijdse verwachtingen besproken.
We stellen samen een haalbaar, meetbaar plan op waarmee de Monitor aan de slag kan.
De Monitor is daarvoor mede verantwoordelijk.
 

H: De Monitor krijgt informatie over de formulieren en presentielijst.
Hier wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheid van de Monitor.
 

I: Er wordt uitgelegd aan de Monitor, dat we als stichting kiezen voor de eigen initiatief methode. Deze methode sluit aan bij de visie om mensen met een arbeidsafstand weer in kleine stappen verantwoordelijk te maken voor de keuzes, die ze maken.
 

J: De stichting geeft referenties en ondersteuning aan de Monitor, de aspirant Monitor en deelnemers om zichzelf te ontwikkelen / ontplooien.

 

K: De Monitor (aspirant) krijgt uitleg over het privacy protocol.

 

Meld u aan!

 

Wilt u zich aanmelden als Monitor? Klik dan hier om het contactformulier te openen. U kunt ook contact met ons opnemen via de mail of telefoon.